Realizacje

Przemysł drzewny

Linia do obróbki drewna
  • Sztaplarka
  • Budowa układu sterowania odciągiem trocin
  • Budowa układu sterowania korowarką
  • System komunikacji międzymaszynowej
  • System sterowania podawaniem oraz pomiarem grubości płyt wielowarstwowych