Realizacje

Przemysł spożywczy

  • System weryfikacji kodu przydatności
  • Budowa układu bezpieczeństwa linii rozlewniczej
  • Systemy transportujące
  • System opomiarowania, archiwizacji i wizualizacji wyników pracy linii produkcyjnej
  • Testery urządzeń AGD